Czy ogród zimowy wymaga pozwolenia na budowę?

Wiele osób decyduje się na budowę ogrodu zimowego od razu, jeszcze przed rozpoczęciem dokładnego planu i projektu. To bardzo prosta i klarowna sytuacja. Inni chcą wybudować ogród zimowy w momencie, gdy już posiadają działkę i wybudowany na niej dom. Ta sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo często pojawiają się wątpliwości – czy ogród zimowy wymaga pozwolenia na budowę ? Spieszymy z odpowiedzią!

Czy ogród zimowy wymaga pozwolenia na budowę?

Ogród zimowy i jego budowa nie jest formalnie trudnym procesem. Jeśli decydujesz się na ogród zimowy do 35m2 to nie musisz ubiegać się o pozwolenie na budowę. Taki ogród zimowy nie wymaga pozwolenia. Na mocy art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawa budowlanego w Polsce, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa ogrodu zimowego o powierzchni mniejszej niż 35 m2, przy czym ilość tego typu obiektów nie może być większa niż dwa na każde 500 m2 działki. Musisz jednak podjąć inne krok prawne.

Ogród zimowy – zgłoszenie budowy

Zanim rozpoczniesz przygotowania do budowy ogrodu zimowego powinieneś zgłosić to odpowiedniemu organowi, czyli do urzędu gminy lub starostwa powiatowego. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Zgłoszenie musi być złożone przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac.

Jako załączniki w zgłoszeniu powinno znaleźć się:

Organ decyzyjny ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu – zgłoszenie jest wydawane na milczącą zgodę. Jeśli nie ma przeciwwskazań, to można przystąpić do budowy w terminie wskazanym we wniosku. Rozpoczęcie prac nie może jednak nastąpić później niż przed upływem 2 lat od wyznaczonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia inwestycji.

Ogród zimowy, a sąsiedzi

Wiele wątpliwości wzbudza też kwestia zgody sąsiada. Do budowy ogrodu zimowego nie potrzebujesz uzyskania takiej zgody. Są jednak pewne wymogi, które nieco ograniczają plany budowy, jeśli chodzi o sąsiedni budynek. Należy zachować odległość 4 m od granicy działki (jeśli w ścianie planowanego budynku będą okna) oraz 3 m (jeśli w ścianie nie ma okien). W szczególnych przypadkach można zachować 1,5 m od granicy działki, ale w takiej sytuacji musisz już posiadać pisemną zgodę sąsiada.

Ogród zimowy, czy oranżeria?

Podczas planowania prac już na wstępnym etapie zastanów się, czego dokładnie oczekujesz od dodatkowej przestrzeni, którą chciałbyś wybudować. Podczas składania wniosku i zgłaszania budowy bardzo ważne jest nazewnictwo. Niektórzy w mowie potocznej używają sformułowania “szklarnia”. Taki element natomiast zawsze wymaga pozwolenia na budowę. Jeśli planujesz ogród zimowy, nie posługuj się taką nazwą. Ogród zimowy i oranżeria to natomiast typowe synonimy – większość urzędów traktuje te nazwy jako zamienne. Według prawa budowlanego nie ma też znaczenia, czy oranżeria zostanie wybudowana na istniejącym już tarasie, czy na zupełnie nowym gruncie. Będzie to ważne dla wykonawcy projektu.

Przydomowy ogród zimowy, czyli jaki?

W świetle prawa budowlanego nie ma znaczenia, czy ogród zimowy będzie dobudowywany do istniejącego już budynku, będzie samodzielną budowlą czy zabudową istniejącego już tarasu. Niektórzy decydują się na oszklenie tarasu, inni wolą wybudować zupełnie nową, niewielką budowlę, która nie jest połączona z istniejącym budynkiem mieszkalnym. Najczęściej jednak ogród zimowy jest realizowany jako przedłużenie domu, jego kolejne pomieszczenie. Ogród zimowy można wykorzystać na różne sposoby. Jeśli szukasz inspiracji, zerknij do naszego artykułu, w którym proponujemy 7 pomysłów na to jak wykorzystać ogród zimowy: Jak wykorzystać ogród zimowy? 7 pomysłów na ogród zimowy

Ogród zimowy – pozwolenie na budowę

Zdarzają się jednak sytuację, gdy budowa ogrodu zimowego wymaga pozwolenia. Dotyczy to sytuacji, gdy na terenie ogrodu znajduje się więcej niż 2 obiekty o powierzchni 25 m2 na każde 500 m2 powierzchni ogrodu lub powierzchnia ogrodu zimowego przekracza 25 m2. Pozwolenia na budowę wymaga również obiekt, który ma być oddalony od granicy działki mniej niż 4 metry w przypadku ścian szklanych lub 3 metry w przypadku ścian murowanych.

Czy urząd może się sprzeciwić?

Oczywiście, jest taka możliwość. Najczęściej dzieje się tak w przypadku niedopełnienia wszystkich formalności przez zgłaszającego. W takiej sytuacji dostaje się dodatkowy termin na uzupełnienie braków formalnych. Urząd może się sprzeciwić także, gdy prace nad budową zostały rozpoczęte przed zgłoszeniem zamiaru budowy ogrodu zimowego, urząd może nawet nakazać rozbiórkę istniejącej już konstrukcji.

Przeczytaj także:

Ogród zimowy na tarasie – 4 elementy, na które musisz zwrócić uwagę przed rozpoczęciem budowy