Zadaszenie tarasu a prawo budowlane

Zadaszenie tarasu to jedno z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań. Niesie ze sobą ogrom korzyści i pozwala na spędzanie większej ilości czasu na świeżym powietrzu bez względu na pogodę. W czasie największych upałów da nam przyjemny cień, a gdy pada, ochroni nas przed deszczem. Zanim jednak zdecydujesz się na zadaszenie tarasu, warto wiedzieć, co na ten temat mówią przepisy prawa budowlanego, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji.

Zadaszenie tarasu - czy wymaga pozwolenia na budowę

Zadaszenie tarasu – czy wymaga pozwolenia na budowę?

W ustawie prawa budowlanego nie znajdziemy takich pojęć jak “taras”, ani tym bardziej “zadaszenie tarasu”. Nie oznacza to jednak, że nie obowiązują nas w związku z tym żadne przepisy. Zadaszenie tarasu można interpretować jako przebudowę budynku mieszkalnego i w takiej sytuacji należy taką budowę zgłosić. Drugim wariantem, częściej spotykanym i o wiele bardziej korzystnym, jest interpretacja wykonania zadaszenia tarasu jako remont. Wtedy nie jest konieczne ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie. Przed samą budową warto jednak skontaktować się ze swoim wydziałem ds. budownictwa i zapytać o przepisy, które obowiązują w Twojej gminie.

Zadaszenie tarasu a przepisy prawne

Zadaszenie tarasu nie wymaga według polskiego prawa pozwolenia na budowę. W 2017 roku prawo budowlane zostało znacząco zliberalizowane i przestało być wymagane pozwolenie na budowę wielu konstrukcji. Według znowelizowanych przepisów prawa pozwolenie nie jest wymagane w przypadku remontu danego budynku, a zadaszenie tarasu można interpretować właśnie w taki sposób.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy „Prawo budowlane”, “pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i ogrodów zimowych (oranżerii) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.”

Zadaszenie tarasu interpretacyjnie podlega pod powyższy przepis. Również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 09.03.2011 r. (II SA/Gl 1249/10) sędzia jednoznacznie orzekł, że zadaszenie tarasu, możemy interpretować jako obiekt małej architektury do którego pozwolenie podczas budowy nie jest konieczne. Należy przy tym pamiętać, że każdy wykonawca takiej budowy musi mieć wiedzę na ten temat i budować w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej, by zapewnić nośność, stateczność konstrukcji i bezpieczeństwo.

Art. 5. Wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych: Obiekt budowlany jako całość (…), biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

Zadaszenie tarasu bez pozwolenia

Wszystkich, którzy planują w niedalekiej przyszłości budowę zadaszenia tarasu – uspokajamy. Według prawa nie musicie ubiegać się o pozwolenie budowlane w takiej sytuacji. Warto jednak skontaktować się z lokalnym wydziałem ds. budownictwa i dowiedzieć się u źródła, jak interpretowane są przepisy w gminie. Konieczność zgłoszenia budowy zadaszenia tarasu nie byłaby niczym kłopotliwym, a mielibyśmy pewność, że nie spotka nas w przyszłości przykra niespodzianka. Zgłoszenie budowy zostało wprowadzone, by uprościć cały proces budowlany. Wymaga ono o wiele mniej formalności niż uzyskanie zgody budowlanej. Trwa też krócej – w przypadku zgłoszenia milcząca zgoda ma czas 14 dni, przy zgodzie – 21 dni. Jeśli w tym czasie nie dostaniemy odmowy, można rozpocząć pracę.

Przeczytaj także:

Czy ogród zimowy wymaga pozwolenia na budowę?